TARIEVEN

Bij aanvang van de werkzaamheden maak ik een inschatting van de te verwachten tijdsbesteding en de kosten van uw zaak. Uiteraard bespreek ik  met u of uw zaak zinvol en kansrijk is, zodat u een afgewogen kostenbatenanalyse kunt maken.

Indien uw inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen blijft, worden de kosten van rechtsbijstand vergoed door de overheid. U betaalt dan alleen een éénmalige inkomensafhankelijke bijdrage. Is uw inkomen en/of vermogen daarvoor te hoog, dan verleen ik mijn diensten tegen een uurtarief dat is aangepast aan de hoogte van uw inkomen en/of vermogen. Ik breng geen extra kantoorkosten bij u in rekening.

“Margit heeft mij kordaat en vakkundig geholpen bij een zakelijk geschil met mijn voormalige werkgever. Er was ruimte om mijn persoonlijke gevoelens te filteren en momenten van ruggenspraak over stand van zaken. Margit heeft kort op de bal geschakeld waardoor wij binnen 2 weken tot een overeenkomst zijn gekomen en voor mij een langdurig proces is uitgebleven.”

Linda van den Berg, Ontwerper & Projectmanager Marketing at Elburg/Smit

WERKWIJZE

Op mijn werkzaamheden is de ‘Klachten en Geschillenregeling Advocatuur’ van toepassing.

Margit Ansink heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht en Personen – en Familierecht. Op grond van deze registratie is Margit Ansink verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieders geregistreerd rechtsgebied.

VRAGEN OVER EEN JURIDISCHE KWESTIE? GA NAAR EEN EXPERT.

Vraag het me!