Margit Ansink is gespecialiseerd in familierecht, arbeidsrecht en ambtenarenzaken

MIJN AANPAK IS VOORTVAREND EN OPLOSSINGSGERICHT.

Ik ben gespecialiseerd in familierecht, arbeidsrecht en ambtenarenzaken. Ik treed naar keuze op als gespecialiseerd advocaat of als bemiddelaar. Ik bemiddel ook in conflicten tussen bestuursleden, vennoten en aandeelhouders en in erfrechtkwesties.

Neem contact met me op   

RECHTSTERREINEN

ARBEIDSRECHT

 • ARBEIDSCONTRACTEN

 • LOONVORDERINGEN

 • CONCURRENTIEBEDING

 • UWV-PROCEDURE

 • MEDIATION

 • ONTSLAG OP STAANDE VOET

 • ARBEIDSVOORWAARDEN

 • ONTBINDING EN GOUDEN HANDDRUK

ARBEIDSRECHT

ARBEIDSCONTRACTEN

OMGANGSREGELING

LOONVORDERINGEN

MEDIATION

CONCURRENTIEBEDING

echtscheiding

UWV-PROCEDURE

FINANCIEEL ADVIES

MEDIATION

BOEDELSCHEIDING

ONTSLAG OP STAANDE VOET

ALIMENTATIE

ARBEIDSVOORWAARDEN

echtscheiding

ONTBINDING EN GOUDEN HANDDRUK

PERSONEN – EN FAMILIERECHT

 • ECHTSCHEIDING

 • VERBREKING SAMENWONING

 • ONTBINDING GEREG. PARTNERSCHAP

 • OPSTELLEN OUDERSCHAPSPLAN

 • ALIMENTATIE

 • GEZAG

 • BOEDELSCHEIDING

 • OMGANGSREGELING

echtscheiding

ECHTSCHEIDING

verbreken samenwonen

VERBREKING SAMENWONING

ONTBINDING GEREG. PARTNERSCHAP

ONTBINDING GEREG. PARTNERSCHAP

opstellen ouderschapsplan

OPSTELLEN OUDERSCHAPSPLAN

ALIMENTATIE

ALIMENTATIE

echtscheiding

GEZAG

boedelscheiding

BOEDELSCHEIDING

OMGANGSREGELING

OMGANGSREGELING

VRAGEN OVER EEN JURIDISCHE KWESTIE? GA NAAR EEN EXPERT.

Vraag het me!

MEDIATION

Ik help u om respectvol uit elkaar te gaan

Ik ben aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en ik behoud mijn kwaliteit door het volgen van specialisatieopleidingen. Wat ik van u vraag is de bereidheid om met elkaar aan tafel te zitten en de intentie om er samen uit te komen. Ik bied u begeleiding als Mfn-registermediator, wat kan leiden tot afspraken met betrekking tot onder meer een ouderschapsplan, vermogensverdeling en alimentatievaststelling.

De belangen van kinderen in een echtscheiding staan bij mij centraal. Scheiden heeft altijd een grote impact op kinderen. Alleen om die reden al is het belangrijk om een vechtscheiding te voorkomen. Ik kan er bij helpen dat u vanuit een (v)echtscheiding een nieuwe start maakt en de ouderrelatie niet alleen in stand blijft, maar ook wordt versterkt, zodat uw kinderen niet worden beschadigd. Ik bied in dit verband ook aan om gesprekken met uw kinderen te voeren, zodat ook hun wensen helder worden gemaakt.

Voorkom een vechtscheiding

In arbeidsgeschillen kunt u tot een duurzaam herstel komen van de arbeidsrelatie of tot een overeenkomst waarbij u in harmonie uit elkaar gaat. Uw afspraken worden door mij in een vaststellingsovereenkomst neergelegd en als advocaat kan ik uw afspraken laten bekrachtigen door de rechtbank. Mijn werkwijze is altijd transparant en oprecht en ik zoek voor u waar mogelijk naar oplossingen buiten de rechtbank om.

U komt sneller tot een oplossing van uw geschil, met minder kosten, waarbij u uw onderlinge relatie zo min mogelijk beschadigt.

“In een voor mij bijzonder emotioneel en lastig scheidingsproces hield Margit Ansink koers. Zij wist wat reëel was, en hield daaraan vast. Ook toen ik allang de hoop had opgegeven. Keer op keer vertelde Margit me dat ik vertrouwen kon houden, en ze kreeg gelijk.”
Nancy Koornwinder