Margit Ansink is gespecialiseerd in familierecht, arbeidsrecht en ambtenarenzaken

MIJN AANPAK IS VOORTVAREND EN OPLOSSINGSGERICHT.

Ik ben gespecialiseerd in familierecht en arbeidsrecht. Ik treed naar keuze op als gespecialiseerd advocaat of als bemiddelaar. Ik bemiddel ook in conflicten tussen bestuursleden, vennoten en aandeelhouders en in erfrechtkwesties.

Neem contact met me op   

RECHTSTERREINEN

ARBEIDSRECHT

 • ARBEIDSCONTRACTEN

 • LOONVORDERINGEN

 • CONCURRENTIEBEDING

 • UWV-PROCEDURE

 • MEDIATION

 • ONTSLAG OP STAANDE VOET

 • ARBEIDSVOORWAARDEN

 • ONTBINDING EN GOUDEN HANDDRUK

Arbeidscontracten

ARBEIDSCONTRACTEN

Loonvorderingen

LOONVORDERINGEN

Concurrentiebeding

CONCURRENTIEBEDING

Vaststellingsovereenkomst

VASTSTELLINGS- OVEREENKOMST (VSO)

Mediation

MEDIATION

Ontslag op staande voet

ONTSLAG OP STAANDE VOET

Arbeidsvoorwaarden

ARBEIDSVOORWAARDEN

Transitievergoeding

TRANSITIEVERGOEDING

PERSONEN – EN FAMILIERECHT

 • ECHTSCHEIDING

 • VERBREKING SAMENWONING

 • ONTBINDING GEREG. PARTNERSCHAP

 • OPSTELLEN OUDERSCHAPSPLAN

 • ALIMENTATIE

 • GEZAG

 • BOEDELSCHEIDING

 • OMGANGSREGELING

Echtscheiding

ECHTSCHEIDING

Verbreking samenwoning

VERBREKING SAMENWONING

Ontbinding geregestristreerd partnerschap

ONTBINDING GEREG. PARTNERSCHAP

opstellen ouderschapsplan

OPSTELLEN OUDERSCHAPSPLAN

Alimentatie

ALIMENTATIE

Gezag

GEZAG

boedelscheiding

BOEDELSCHEIDING

Omgangsregeling

OMGANGSREGELING

VRAGEN OVER EEN JURIDISCHE KWESTIE? GA NAAR EEN EXPERT.

MEDIATION

Ik help u om respectvol uit elkaar te gaan

Ik ben aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en ik behoud mijn kwaliteit door het volgen van specialisatieopleidingen. Wat ik van u vraag is de bereidheid om met elkaar aan tafel te zitten en de intentie om er samen uit te komen. Ik bied u begeleiding als Mfn-registermediator, wat kan leiden tot afspraken met betrekking tot onder meer een ouderschapsplan, vermogensverdeling en alimentatievaststelling.

De belangen van kinderen in een echtscheiding staan bij mij centraal. Scheiden heeft altijd een grote impact op kinderen. Alleen om die reden al is het belangrijk om een vechtscheiding te voorkomen. Ik kan er bij helpen dat u vanuit een (v)echtscheiding een nieuwe start maakt en de ouderrelatie niet alleen in stand blijft, maar ook wordt versterkt, zodat uw kinderen niet worden beschadigd. Ik bied in dit verband ook aan om gesprekken met uw kinderen te voeren, zodat ook hun wensen helder worden gemaakt.

Arbeidsmediation

Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van vastgelopen situaties op de werkvloer.  Problemen in de samenwerking tussen werkgever en werknemer, binnen teams, tussen partners, in een bestuur, directie of maatschap, dat is mijn werkterrein als arbeidsmediator.

Kenmerken van mijn begeleiding zijn:

 • Ik werk in volstrekte vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid ongeacht wie mijn rekening betaalt;
 • Ik ben analytisch sterk en emphatisch;
 • Ik zoek samen met u naar een passende oplossing die recht doet aan alle belangen en ben daarbij onverminderd nieuwsgierig en voortvarend;
 • Ik heb kennis op arbeidsrechtelijk, financieel/fiscaal en psychologisch gebied

Wat ik van u vraag als mediator is om met elkaar aan tafel te zitten en de intentie om er samen uit te komen.

“In een voor mij bijzonder emotioneel en lastig scheidingsproces hield Margit Ansink koers. Zij wist wat reëel was, en hield daaraan vast. Ook toen ik allang de hoop had opgegeven. Keer op keer vertelde Margit me dat ik vertrouwen kon houden, en ze kreeg gelijk.”
Nancy Koornwinder

LIDMAATSCHAP VERENIGINGEN

Ik ben lid van de specialistenverenigingen Mediatorsfederatie Nederland ( MfN); Nederlandse Mediatorsvereniging ( NMv); Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN );  Mediators Vereniging Noord-Holland (MVNH); Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam ( VAAA).